top of page

Artists

Cai Lei
Cai Zhisong
Chen Qi
Fan Jing
Fang Lijun
Farhan Siki
Fu Shuai
Gong Jian
Ivan Sagita
Jiang Shuo
Liao Jianhua
Liu Kuo-Sung
Lugas Syllabus
Ma Wenting
Mao Xuhui
Nyoman Nuarta
Pan Jian
Ren Zhe
Sang Huoyao
Shang Yang
Shi Jinsong
Su Xinping
Sui Jianguo
Sun Daliang
Sun Liang
Tian Longyu
Wang Guangyi
Wang Xuan
Wu Shaoxiang
Xia Xiaowan
Xiao Hong
Xue Song
Zang Kunkun
Zhan Wang
Zhang Linhai
Zhu Wei
bottom of page